Akassa

Arbetslöshetsförsäkring är ett lagstadgat försäkringsskydd för arbetssökande mellan två anställningar. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, som administeras genom a kassor.

För att kunna få ut inkomstbaserad ersättning som arbetslös, skall du ha varit medlem i en a kassa i minst 12 månader. Välj tillhörighet i arbetskassa utifrån din nuvarande anställning.

För att ha rätt till ersättning från a kassa krävs följande:

  1. Att du uppfyller arbetskravet
  2. Att du varit ansluten till a kassan de senaste 12 månaderna
  3. Att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen
  4. Att du kan arbeta i minst 3 timmar per vecka
  5. Att du står till arbetsmarknadens förfogande

Ersättning

Arbetslöshetsersättning kan du få i maximalt 300 dagar. Tanken är att du under denna period skall hinna söka en mängd arbete och förhoppningsvis hitta ett nytt arbete. Genom arbetslöshetsförsäkringen kan du få maximalt 350 kr/dag i grundersättning samt maximalt 910 kr/dag med den inkomstbaserade försäkringen under de första 100 dagarna. Från dag 101 till dag 300 är grundersättningen oförändrad men den maximala ersättningen med inkomstbaserad försäkring sjunker till 760 kr/dag.

Bra att veta är att akassan endast ersätter 80% av löner upp till 25.025 kr/mån, om du har en högre lön kan det löna sig att teckna inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkring

Det är ingen hemlighet att ersättningsnivåerna från akassan idag ligger en bra bit under de flestas löner. Ändå var det inte speciellt länge sedan man höjde ersättningsnivåerna ganska rejält, men trots detta är det många som har en måndasinkomst över 25025 kr/mån som skaffar inkomstförsäkring.

Fördelen med inkomstförsäkring är att du kan behålla mer av den tidigare lönen. Med inkomstförsäkring kan många behålla hela 80% av sin tidigare inkomst den första tiden som arbetslös.

Utförsäkring

Vad händer när man blir utförsäkrad från a-kassa?

Efter 300 dagar upphör din möjlighet att få ersättning från a-kassa, innan du har rätt till en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Grundtanken är att den som är arbetslös, skall hinna hitta en ny anställning under den tid som denne uppbär arbetslöshetsersättning.

Om ingen egenförsörjning finns och du ej blir placerad i ett åtgärdsprogram är det möjligt att söka ekonomiskt bistånd.